Årsrapport 2023

11. juni 2024 09:06 , af Kristian M. B. Holbek

I bunden af denne nyhed finder du årsrapporten for 2023.

Overordnet har foreningen stadig en sund og meget robust økonomi. Vi drives primært med midler fra:

  • Handicappuljen (Social- og Boligstyrelsen)
  • Aktivitetspuljen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)
  • Driftspuljen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

I en senere nyhed kan du læse referatet og om de mange, mange aktiviteter vi har afviklet i 2023. Årsrapporten viser også tydeligt, at der er stor stigning i f.eks. kørseludgifterne til bestyrelsen, da vi netop har været meget aktive sidste år.

Tidligere årsrapporter kan findes under Foreningen->Regnskab eller bare lige her: Årsrapporter